Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ประกาศรับสมัครงาน

  • Sales Manager

   GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Sales Supervisor

   GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Sales

   GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
   ไม่ระบุอัตรา
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Airport Runner

   GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Chief Financial Officer (CFO)

   GMS Duty Free บริษัท จี เอ็ม เอส ดิวตี้ฟรี จำกัด
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้