Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต 20 ก.ค. 2564

ประเภท : อสังหาริมทรัพย์, ที่ดิน

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง นักศึกษาฝึกงาน แผนก แม่บ้าน (1) สมัครงาน

รายละเอียด

นักศึกษาที่สนใจเข้าฝึกงาน โทรสอบถามที่เบอร์ 083 6374436 หรือส่งประวัติส่วนตัว (Resume)
พร้อมรูปถ่ายมาทางอีเมล์ แผนกบุคคลจะติดต่อกลับไปตามข้อมูลใน Resume

-ชาย,หญิง 18 ถึง 25 ปี
-มีความรู้เรื่องงานแม่บ้านหรือเรียนสาขาวิชาการโรงแรมและท่องเที่ยว
-มีความรับผิดชอบและขยันและใฝ่เรียนรู้ในการทำงาน
-มีทัศนคติในเชิงบวก ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ส่งประวัติส่วนตัว ได้ที่ HR@ourvillas.co

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
- สำเนาใบผ่านงาน 1 ฉบับ (ถ้ามี)
- สำเนาใบผ่านการเกณฑ์ (เพศชาย)
- รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

ติดต่อเรา

Ourvillas.co

49/31-49/32 ถนน บ้านดอน-เชิงทะเล เชิงทะเล ถลาง ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 076606683

Email: HR@ourvillas.co

Website: www.ourvillas.co