Asia TM Industries.

Work Location: Asia TM Industries Co.,Ltd (Phuket Branch) address: 44/1 Moo 5 Srisoonthorn Rd, ภูเก็ต

ภูเก็ต 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง ช่างเชื่อม (1)

รายละเอียด

- งานเชื่อมต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

- เชื่อมงานตามแบบที่ลูกค้าต้องการ

- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติเพิ่มเติม

- มีความรู้ความชำนาญด้านงานเชื่อมทั่วไป

- ร่างกายแข็งแรง ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

- พร้อมเริ่มงานได้ทันที

- ถ้ามีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษสวัสดิการอื่นๆ

1. จ้างเป็นพนักงานประจำ รายวัน จ่ายค่า

แรง2อาทิตย์ต่อครั้ง (รายได้ดี)

2. มีโอที มีฟอร์มบริษัท

3. สิทธิประกันสังคม

4. วันหยุดตามประกาศของบริษัทฯ

5. ทำงาน จ-ส 8.00-17.00

ติดต่อ HR 028601051 (ปุ๋ย HR)
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

Asia TM Industries.

Work Location: Asia TM Industries Co.,Ltd (Phuket Branch) address: 44/1 Moo 5 Srisoonthorn Rd, ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน: 028601051

Email: careers@asiatmi.com

Website: -