Phuket Villa

68/191 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ภูเก็ต 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง หัวหน้าผู้ดูเเลงานสวน (1)

รายละเอียด

- ดูเเลควบคุมงาน คนงาน (คนงานต่างด้าว)ตัดหญ้าโครงการต่างๆ

- ดูเเลงานต้นไม้ของโครงการต่างๆ

- ขับรถรับส่งคนงาน ไปตามโครงการต่างๆคุณสมบัติ

- เพศ ชาย

- อายุ 25 ปี ขึ้นไป

- ประสบการณ์งานดูเเลสวน

- สามารถขับรถได้ มีใบขับขี่สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- โบนัสตามผลประกอบการ ปีละ 1 – 2 ครั้ง

- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- กองทุนประกันสังคม

- เบี้ยขยัน

- เครื่องแบบพนักงาน

- การฝึกพัฒนาบุคคลากรประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี

- สวัสดิการอื่นๆตามตำแหน่งงาน


สวัสดิการ


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

- กองทุนประกันสังคม

- ค่าเบี้ยขยัน

- เครื่องแบบพนักงาน

- การฝึกพัฒนาบุคคลากรประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี

- สวัสดิการอื่นๆ

ติดต่อเรา

Phuket Villa

68/191 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: Human Resource Department

โทรสมัครงาน: 0945966599

Email: recruitment@phuketvilla.com

Website: www.meliamaikhaobeach.com / www.phuketvilla.com