Phuket Villa

68/191 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ภูเก็ต 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Director of Sale & Marketing (1)

รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ

• แสดงให้เห็นถึงความเป็นผู้นำที่แข็งแกร่งและชัดเจนผ่านการสื่อสารและทิศทางที่สอดคล้องกันและรับผิดชอบโดยตรงในการบรรลุเป้าหมายการขายทั่วประเทศและต่างประเทศ

• เพิ่มผลผลิตและประสิทธิผลการขายสูงสุด สำหรับการดำเนินการตามแผนการขายและการตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย

• ตรวจสอบและจัดการการคาดการณ์ยอดขายงบประมาณปริมาณรายได้และต้นทุนเพื่อระบุพื้นที่ปรับปรุงและปรับเปลี่ยนขั้นตอนหรือจัดสรรทรัพยากรใหม่เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการขายโดยรวม

• ติดตามและเพิ่มผลกำไรโดยการพัฒนาเป้าหมายการขายระยะยาวและระยะสั้นตลอดจนกลยุทธ์ช่องทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท

• ส่งเสริมการสื่อสารเชิงรุกและเปิดกว้างภายในทีมและกำหนดความคาดหวังและมาตรฐานการปฏิบัติงานระดับสูงสำหรับสมาชิกในทีม

• สร้างและบำรุงรักษาระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพทั่วทั้งองค์กรการขาย

• วางแผนการตลาดเชิงกลยุทธ์โดยการวิเคราะห์ธุรกิจคู่แข่งและสถานการณ์ทางการตลาด

• การวิเคราะห์การขายและประสิทธิภาพระบุแนวโน้มการเติบโตโอกาสและจุดอ่อนในการขายพร้อมกับการดำเนินการทางการตลาดที่เสนอ

• ให้ความเป็นผู้นำที่มีจริยธรรมและแสดงให้เห็นถึงคุณค่าของ บริษัท โดยยึดมั่นในนโยบายการปฏิบัติตามข้อกำหนดของ บริษัท และกฎระเบียบปฏิบัติด้านการขายที่จำเป็น

• ตรวจสอบให้แน่ใจว่าตัวแทนเข้าใจยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายและขั้นตอนต่างๆ

• ในฐานะหนึ่งในหัวหน้าส่วนให้เข้าร่วมกระบวนการตัดสินใจของ บริษัท ยังต้องรับผิดชอบในการส่งมอบผลกำไรจากการดำเนินงานของ บริษัท ตามความมุ่งมั่น

• รายงานโดยตรงต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

• หน้าที่เพิ่มเติมตามความจำเป็นคุณสมบัติ

1.ปริญญาตรีสาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ในตำแหน่งาน 5 ปีขึ้นไป

3. ทักษะการวิเคราะห์การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการโครงการที่แข็งแกร่ง

4. มีประสบการณ์ตรงและเชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมการขาย

5. มีทักษะในการสื่อสารการนำเสนอและความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่ยอดเยี่ยม

6. ประวัติความสำเร็จในบทบาทการตลาดระดับสูงที่พิสูจน์แล้ว

7. ความคิดของผู้ประกอบการที่สามารถมองเห็นโอกาสในการสร้างแบรนด์ดั้งเดิม

8.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี


สวัสดิการ


สวัสดิการและสิทธิประโยชน์

- โบนัสตามผลประกอบการ

- ประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- ลาหยุดพักผ่อนประจำปี

- กองทุนประกันสังคม

- ค่าเบี้ยขยัน

- เครื่องแบบพนักงาน

- การฝึกพัฒนาบุคคลากรประจำปี

- งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี/ท่องเที่ยวประจำปี

- สวัสดิการอื่นๆ

ติดต่อเรา

Phuket Villa

68/191 ม.2 ถ.เจ้าฟ้า ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: Human Resource Department

โทรสมัครงาน: 0945966599

Email: recruitment@phuketvilla.com

Website: www.meliamaikhaobeach.com / www.phuketvilla.com