Khao Lak Wanaburee Resort

26/11 หมู่ 7 ต. คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190 พังงา

พังงา 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Engineering Supervisor (1)

รายละเอียด

1. มีประสบการณ์ที่พิจารณาเป็นพิเศษ

2.มีทัศนคติที่ดี


สวัสดิการ


1.อาหาร

2.ยูนิฟอร์ม

3.รถรับ-พนักงาน (เฉพาะโซนตะกั่วป่า)

4.หอพักพนักงานสำหรับผู้มีภูมิลำเนาต่างจังหวัด

5.วันหยุดพักผ่อนประจำปี 7 วัน/ปี

6.วันหยุดนักขัตฤกษ์ ปีละ 16 วัน

7.ประกันสังคม

ติดต่อเรา

Khao Lak Wanaburee Resort

26/11 หมู่ 7 ต. คึกคัก อ. ตะกั่วป่า จ. พังงา 82190 พังงา

ติดต่อสมัครงาน: คุณสุภาวดี กาละมิตร์

โทรสมัครงาน: 076485333

Email: hr@wanaburee.com

Website: www.wanaburee.com