บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด

79/45 ม.3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง ฝ่ายขาย โครงการอสังหาริมทรัพย์ (1)

รายละเอียด

1.เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

2.วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.มีประสบการณ์ด้านงานขายอสังหาริมทรัพย์ ตั้งแต่3 ปีขึ้นไป

4.สามารถเขียน พูด โต้ตอบภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5.สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี

6.มีทัศนคติ และมนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะในการติดต่อประสานงาน/ความเป็นผู้นำ

7.มีความขยัน มีความคล่องตัว สามารถทำงานภายใต้แรงกดกันได้ดี

8.มีใจรักงานบริการ

หน้าที่รับผิดชอบ

1.รับผิดชอบวางกลยุทธ์การขายของโครงการฯ สร้างยอดขายอย่างต่อเนื่องให้เป็นไปตาม KPI ที่ตั้งไว้กับบริษัทฯ

2.กำหนดกลยุทธ์การขายทั้งในส่วน Online และ Offline เพื่อส่งเสริมยอดขายขององค์กร

3.จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการขาย การส่งเสริมการขาย

4.กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขาย ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัทฯ

5.สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย

6.ต้อนรับลูกค้าให้เป็นไปตามกระบวนการขาย ดูแลลูกค้า และอธิบายรายละเอียดของโครงการฯ

7.ปิดการขาย จัดเตรียมเอกสารการจองและสัญญาต่างๆของลูกค้า

8.วิเคราะห์กลุ่มลูกค้า จัดทำข้อมูลลูกค้า และบริหารฐานข้อมูลลูกค้าที่รับผิดชอบ

9.ดูแลภาพรวมทั้งหมดของโครงการให้มีความพร้อมในการรับรองลูกค้า ได้แก่ สำนักงานขาย บ้านตัวอย่าง และพื้นที่ทั้งหมดภายในโครงการฯ

9.อัพเดตยอดขายในโครงการฯ ประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

10.ดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


สวัสดิการ


1.ประกันสังคม

ติดต่อเรา

บริษัท อ่าวนางแลนด์มาร์ค จำกัด

79/45 ม.3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: เพชรรัตน์ มหาบุตร

โทรสมัครงาน: 0917031569

Email: petcopter@gmail.com

Website: www.aonanglandmark.com