Hula Hula Resort

222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กระบี่

กระบี่ 23 ก.พ. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Reservation (1)

รายละเอียด

Reservation Officer / Supervisorใช้ระบบ Comanche เป็นจะพิจารณาเป็นพิเศษ

มีประสบการณ์การทำงานในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง

ใช้งานภาษาอังกฤษทั้งพูด อ่าน เขียนได้ดี ถึงดีมาก

มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน

ตั้งใจมาทำงานขั้นต่ำอย่างน้อย 1 ปี
สวัสดิการ


เงินเดือน

เงินค่าบริการ

เครื่องแบบพนักงาน

หอพักพนักงาน

อาหารพนักงาน 1 มื้อ

ติดต่อเรา

Hula Hula Resort

222 หมู่ที่ 3 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

โทรสมัครงาน: 075661388

Email: apply@hulahulaholiday.com

Website: www.hulahulaholiday.com