บริษัท ภูเก็ตพลัส จำกัด

27/13 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต

ภูเก็ต 07 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง สถาปนิก (1)

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

2. เขียนแบบและนำเสนองานออกแบบสถาปัตยกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

3. เคลียร์แบบ และประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติ

- มีความกระตือรือร้น อดทน

- ไม่จำกัดวุฒิ

- มีประสบการณ์ทำงาน 1-2 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

- -มีทักษะในการสื่อสารเจรจา และ สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

- มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Auto Cad, Photoshop, lumion และ Sketch up เป็นอย่างดี
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

บริษัท ภูเก็ตพลัส จำกัด

27/13 หมู่ที่ 1 ตำบลกมลา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน: 0805343354

Email: hr@phuketplus.co.th

Website: www.phuketplus.co.th / FB : phuketplus.co.th