Apsara Beachfront Resort and Villa

45 Moo 2 kukkak Takuapa Phang-Nga 82190 Thailand พังงา

พังงา 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Food & Beverage Service (3) สมัครงาน

รายละเอียด

- เพศชาย หรือ หญิง

- อายุ 22 ปี - 35 ปี

- มีประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่ง Waitress หรือ FB Service อย่างน้อย 2 ปี ขึ้นไป

- มีบุคลิภาพที่ดี

- มีทัศนคติที่ดีต่องานบริการ

- สามารถทำงานเป็นกะได้

- มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ


- หอพักพนักงาน

- รถ รับส่ง เส้นตลาดเก่า เทศบาลตะกั่วป่า - โรงแรม

- Service Charge

- ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม

- Uniform

- ปรับเงินเดือนประจำปี

- โบนัส (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการแต่ละปี)

- อาหาร 2 มื้อ

- เบี้ยสุขภาพดีประจำปี

ติดต่อเรา

Apsara Beachfront Resort and Villa

45 Moo 2 kukkak Takuapa Phang-Nga 82190 Thailand พังงา

ติดต่อสมัครงาน: เจ้าหน้าที่แผนกบริหารทรัพยากรมนุษย์

โทรสมัครงาน: 076584444

Email: assthr@apsarakhaolak.com

Website: www.apsarakhaolak.com