โรงแรม บ้านกระทิง เขาหลัก รีสอร์ท

26/28 หมู่ที่ 7 พังงา

พังงา 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Eng. Supervisor (1) สมัครงาน

รายละเอียด

สามารถทำงานได้ตามนโยบายบริษัทฯ
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

โรงแรม บ้านกระทิง เขาหลัก รีสอร์ท

26/28 หมู่ที่ 7 พังงา

ติดต่อสมัครงาน: [email protected]

โทรสมัครงาน: 076485188

Email: khaolak@baankrating.com

Website: www.baankrating.com