ฺBluesotel Krabi

778 ม.2 ตำอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Laundry Supervisor (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. เพศชาย

2. มีประสบการณ์ในงานพิจารณาเป็นพิเศษ

3. มีความขยันอดทน ซื่อสัตย์

4. มีความรับผิดชอบ

5. สามารถเข้างานเป็นกะได้

6. มีความเป็นผู้นำ

7. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
สวัสดิการ


**Benefit / สวัสดิการ**

- Service Charge / เงินบริการ

- Housing Staff/บ้านพักพนักงาน

- Vacation /วันหยุดพักผ่อนประจำปี

- Public Holiday /วันหยุดประเพณี

- Uniform/ชุดยูนิฟอร์ม 3 ชุดพร้อมซักรีด

- Canteen Food /อาหารสำหรับพนักงาน 3 มื้อ

- Social Security /สิทธิการรักษาพยาบาลบัตรประกันสังคม

- Training / ฝึกอบรมและกิจกรรมต่างๆ

- Staff Party/งานเลี้ยงสังสรรค์พนักงานประจำปี

ติดต่อเรา

ฺBluesotel Krabi

778 ม.2 ตำอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: 075641111 ต่อ 66

โทรสมัครงาน: 0966363377

Email: hr_sup@bluesotelkrabi.com

Website: www.Bluesotelkrabi.com