Panan Krabi Resort

945 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Pastry Chef (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- Male/ Female เพศ ชาย / หญิง

- Thai nationality / สัญชาติไทย

- Basic English Communication / สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอใช้

- Experience in the field / ประสบการณ์ในสายงานด้าน

- มีประสบการณ์ ทำงานในโรงแรม 5 ดาว จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

Panan Krabi Resort

945 ม.2 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกระบี่ จ.กระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: แผนกทรัพยากรบุคคล

โทรสมัครงาน: 075817785

Email: hrm@panankrabiresort.com

Website: www.panankrabiresort.com