Rayavadee

214 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Technician (1) สมัครงาน

รายละเอียด

-มีความรู้ในงานช่าง(ช่างไฟ ช่างไม้ ช่างเครื่อง)

-ตรงต่อเวลา

-มีประสบการณ์ด้านงานช่าง

-หนังสือรับรองความรู้ความสามารถจากพัฒนาฝีมือแรงงานด้านไฟฟ้า (พิจารณาเป็นพิเศษ)
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

Rayavadee

214 หมู่ 2 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (Human Resources Department)

โทรสมัครงาน: 075817632

Email: asst_hr@rayavadee.com

Website: www.rayavadee.com