บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จำกัด

555 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกะบี่ จ.กระบี่ กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์ (1) สมัครงาน

รายละเอียด

• เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

• วุฒิการศึกษาระดับปวส.ขึ้นไป ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

• มีประสบการณ์ด้านการจัดสวน ดูเเลสวนไม้ดอก/ไม้ประดับ

• มีทักษะโปรแกรม Ms. Office Word, Excel, Power Point

• มีความรู้ด้านงานภูมิทัศน์ และงานบำรุงรักษาภูมิทัศน์หน้าที่

- ออกแบบ และตกแต่งสวนให้สวยงามอยู่เสมอ

- เลือกต้นไม้ ในการปลูกลงสวน

- วางแผนการให้ปุ๋ย การป้องกันกำจัดศัตรูพืช รวมถึงการปรับปรุงสวน

- อื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย


สวัสดิการ


ประกันสังคม / ค่ารักษาพยาบาล / ยูนิฟอร์ม / ค่าเวร+OT / วันหยุดประจำปี / วันลาพักร้อน

ติดต่อเรา

บริษัท โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง จำกัด

555 หมู่ที่ 5 ต.อ่าวนาง อ.เมืองกะบี่ จ.กระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: นางสาวอารีย์ บุตรฤทธิ์

โทรสมัครงาน: 075815555

Email: hr@aonanghospital.com

Website: http://www.aonanghospital.com