Phi Phi Coco Beach Resort

299 หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81210 กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Room Boy (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- เพศชาย สัญชาติไทย

- อายุ 23 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการทำงาน

- มีความขยัน ซื่อสัตย์ ตรงต่อเวลา

- มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติดี สามารถทำงานเป็นทีม

- มีความยืดหยุ่นในเวลาทำงาน

- มีความอดทน สามารถทำงานใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

วันหยุดประจำสัปดาห์

อาหารพนักงาน ฟรี 3 มื้อ (รวมทั้งวันหยุดและออกเวรการทำงาน)

ห้องพักพนักงาน พร้อมเครื่องนอน ฟรี (ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น)

ยูนิฟอร์ม

สวัสดิการอื่นตามกฎหมาย
สวัสดิการ


สวัสดิการพนักงาน

*วันหยุดประจำสัปดาห์

*อาหารพนักงาน ฟรี 3 มื้อ (รวมทั้งวันหยุดและออกเวรการทำงาน)

*ห้องพักพนักงาน พร้อมเครื่องนอน ฟรี (ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น)

*ยูนิฟอร์ม

*เงินค่าบริการ (service charge)

*สวัสดิการอื่นตามกฎหมายสวัสดิการนักศึกษาฝึกงาน

*วันหยุดประจำสัปดาห์

*อาหารพนักงาน ฟรี 3 มื้อ (รวมทั้งวันหยุดและออกเวรการทำงาน)

*ห้องพักพนักงาน พร้อมเครื่องนอน ฟรี (ทุกห้องมีเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำน้ำอุ่น)

*ยูนิฟอร์ม

ติดต่อเรา

Phi Phi Coco Beach Resort

299 หมู่ที่ 7 ต.อ่าวนาง อ.เมือง จ.กระบี่ 81210 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: Human Resources

โทรสมัครงาน: 075812277

Email: Info@phiphicocobeachresort.com

Website: www.phiphicocobeachresort.com