RawiWarin Resort and Spa

139 ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Restaurant Manager (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

- มีประสบการณ์ในตำแหน่งงานอย่างน้อย 3 ปี

- ความสามารถในการจูงใจ ทำให้พนักงานมีความรับผิดชอบ

- มีความเป็นผู้นำและมีทักษะการจัดการที่ดี

- มีความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการปฏิบัติงานของร้านอาหารเป็นอย่างดี
สวัสดิการ


สวัสดิการ

- เงินเดือน

- SVC

- วันหยุด 6 วันต่อเดือน

- ที่พัก

- ชุดยูนิฟอร์ม พร้อมซักรีด

- อาหาร 3 มื้อต่อวัน

- วันลาพักร้อน

- วันหยุดตามประเพณี

- staff Party

- รถรับส่งไปกระบี่เดือนละ2ครั้ง

- โบนัส

ติดต่อเรา

RawiWarin Resort and Spa

139 ม.8 ต.เกาะลันตาใหญ่ อ.เกาะลันตา จ.กระบี่ 81150 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: คุณคำสอน

โทรสมัครงาน: 0827309456

Email: Hr@rawiwarin.com

Website: www.rawiwarin.com