Krabi Tipa Resort

121/1 หมู่ที่2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กระบี่

กระบี่ 23 เม.ย. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Social Media Expert **ด่วน** (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้สื่อโซเชียล

2. มีความเช้าใจด้านการตลาด หรือธุรกิจ

3. มีทักษะด้านการจัดการ การวิเคราะห์เหตุและผล

4. มีทักษะด้านการเขียนและการสื่อสารเป็นอย่างดี

5. มีความสามารถทางด้านการเขียน

6. มีความสามารถในการอ่าน หรือเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สวัสดิการ


1.หอพัก

ติดต่อเรา

Krabi Tipa Resort

121/1 หมู่ที่2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: [email protected]

โทรสมัครงาน: 075637527

Email: hr@krabi-tiparesort.com

Website: www.krabi-tiparesort.com