Boat Pattana

143/185 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ภูเก็ต 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Corporate Planning Senior officer /Manager (1) สมัครงาน

รายละเอียด

คุณสมบัติ

- จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์หรือสาขาบัญชีการเงิน

- เคยมีประสบการณ์ในการทำงานในด้าน construction / budgeting control / project / MIS /Job description

1. ร่วมกับฝ่ายบริหารวางแผน และ จัดทำงบประมาณโครงการ

2. ติดตาม ควบคุม และวิเคราะห์งบประมาณโครงการรายเดือน รายไตรมาส และรายปี

3. นำเสนอข้อมูลสรุป และผลการวิเคราะห์งบประมาณโครงการต่อผู้บริหารระดับสูงสนใจสามารถส่ง resume มาที่ [email protected]
สวัสดิการ


-ประกันอุบัติเหตุ

-ประกันชีวิต

-ประกันสังคม

-ชุดยูนิฟอร์ม

-อาหารกลางวัน

-วันหยุดประเพณี 16 วันต่อปี

-วัหยุดพักผ่อนประจำปี(ปรับขึ้นทุกปี)

-โทรศัพท์สำนักงาน(บางตำแหน่งที่ติดต่อประสานงาน)

-โบนัสตามผลประกอบการ

-ท่องเที่ยวและงานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี

-จัดอบรมเพิ่มพูนความรู้

ติดต่อเรา

Boat Pattana

143/185 หมู่ 5 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: หญิง

โทรสมัครงาน: 076390456

Email: hr@boatpattana.com

Website: www.boatpattana.com