บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในห้างบ้านแอนด์ บียอนด์ ชั้น 1 เลขที่ 79 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ภูเก็ต 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง ผู้จัดการทั่วไป (1) สมัครงาน

รายละเอียด

คุณสมบัติ:

1. อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาบริหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรไม่น้อยกว่า 3 ปี

4. มีความสามารถเชี่ยวชาญด้านการตลาดออนไลน์ และออฟไลน์

5. มีทักษะการใช้ Social Media ,Application, เครื่องมือต่าง ๆ เกี่ยวกับตลาดออนไลน์

6. มีบุคลิกภาพที่ดี มีความเป็นผู้นำ และมีความสามารถในการประสานงานลักษณะงานเบื้องต้น:

1. บริหารจัดการพื้นที่ให้เช่าสำนักงาน/ ห้องประชุม/ จัดคอร์สอบรม/ สัมมนา เพื่อพัฒนาบุคลากร

2.บริหารงานด้านการตลาดและการสื่อสารองค์กร และการจัดการข้อมูล (Big Data)

3. ประสานงานองค์กร ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและเอกชน

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริหาร


สวัสดิการ

ติดต่อเรา

บริษัท ภูเก็ตพัฒนาเมือง จำกัด

สำนักงานของบริษัทตั้งอยู่ในห้างบ้านแอนด์ บียอนด์ ชั้น 1 เลขที่ 79 หมู่ 5 ต.วิชิต อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000 ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: HR

โทรสมัครงาน:

Email: hr@pkcd.co.th

Website: www.pkcd.co.th