The Bell Pool Villa Resort Kamala Phuket

41/31 หมู่ 5 ซอย เบลล์ บ้านหัวควน ภูเก็ต

ภูเก็ต 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Housekeeping (1) สมัครงาน

รายละเอียด

- มีความอดทน ขยัน ซื่อสัตย์

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

- ยืดหยุ่นเวลางาน สามารถทำงานคนเดียวได้

- มีประสบการณ์ในสายงาน พิจารณาเป็นพิเศษ

- มีอาหารกลางวันให้ 1 มื้อ
สวัสดิการ


อาหาร 1 มื้อ

ติดต่อเรา

The Bell Pool Villa Resort Kamala Phuket

41/31 หมู่ 5 ซอย เบลล์ บ้านหัวควน ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: K.Air (คุณแอร์)

โทรสมัครงาน: 0936460181

Email: info@thebellphuket.com

Website: www.thebellphuket.com