อิทธิ ไพศาล

79 ม.1 ถ. เหนือคลอง-เขาพนม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 กระบี่

กระบี่ 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (2) สมัครงาน

รายละเอียด

เพศชาย นักศึกษาจบใหม่

ป.ตรี สิ่งแวดล้อม,เคมี, ชีววิทยา

- ตรงต่อเวลา ขยัน สามารถเรียนรู้งานใหม่ได้

- มีมนุษยสัมพันธ์ได้ดี มีความอดทนสูง

- ทำงานภาคสนามได้ และมีความอดทนสูง

- ปฏิบัติงาน จังหวัด ภูเก็ต ได้สวัสดิการ

- ประกันสังคม

- วันหยุด 1 วัน/สัปดาห์

- วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วันตามประกาศบริษัท

- มีบ้านพักพนักงาน

- มีเบี้ยเลี้ยง/วัน

- ประกันอุบัติเหตุ (เมื่อผ่านทดลองงาน)

- และอื่นๆ ตามประกาศของบริษัท
สวัสดิการ


ประกันสังคม

ประกันอุบัติเหตุ

เบี้ยเลี้ยง

มีบ้านพักพนักงาน

วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน/ปี

งานเลี้ยงประจำปีของบริษัท

ติดต่อเรา

อิทธิ ไพศาล

79 ม.1 ถ. เหนือคลอง-เขาพนม ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ 81130 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: สุมาลี 081-9567746

โทรสมัครงาน: 075692393

Email: sthinkeaw@gmail.com

Website: http://www.ittipaisarn.co.th/