Aonang Princeville Villa Resort and Spa

164 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

กระบี่ 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Room maid (1) สมัครงาน

รายละเอียด

1. มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สวัสดิการ


1. ยูนิฟอร์ม

2. อาหาร

3. ที่พัก

4. Service charge

5. วันหยุด 6 วัน/เดือน

ติดต่อเรา

Aonang Princeville Villa Resort and Spa

164 หมู่ 2 ตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ 81180 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 075637971

Email: hr@aonangprinceville.com

Website: www.aonangprinceville.com