Krabi Resort

232 Moo 2, Ao Nang, Muang, Krabi 81000 Thailand กระบี่

กระบี่ 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Floor Supervisor ( ด่วนมาก !) (3) สมัครงาน

รายละเอียด

1. มีประสบการณ์ทางด้านสายงานในตำแหน่งดังกล่าวของ แผนกแม่บ้าน

2. มีความขยัน ตรงต่อเวลา ซื่อสัตย์และมีวินัย


สวัสดิการ


- อาหารพนักงาน

- ที่พัก

- รถรับ-ส่ง (เฉพาะพนักงานที่พักหอพักของโรงแรม)

- เงินค่าบริการ / เซอร์วิส ชาร์จ

- ประกันสังคม

- วันหยุดพักผ่อนประจำปี / วันหยุดนักขัตฤกษ์

- ส่วนลดค่าห้องพักในเครือ C. Krabi Group

- กิจกรรมพนักงาน และการฝึกอบรม

ติดต่อเรา

Krabi Resort

232 Moo 2, Ao Nang, Muang, Krabi 81000 Thailand กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: HR Department

โทรสมัครงาน: 075637030

Email: hr@krabiresort.net

Website: www.krabiresort.net