โรงเรียนสปาหัตถามณีกร

86/4 หมู่ 1 กระบี่

กระบี่ 15 พ.ค. 64

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ (1) สมัครงาน

รายละเอียด

-เพศหญิง

-อายุ 23-30 ปี

-มีทักษะในการใช้โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

-มีทักษะในการติดต่อสื่อสารประสานงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกได้ดี

-สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
สวัสดิการ

ติดต่อเรา

โรงเรียนสปาหัตถามณีกร

86/4 หมู่ 1 กระบี่

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 0943144224

Email: chalitanha@gmail.com

Website: www.hattamaneekorn.com