ค้นหาคน

HR Officer, HR Coordinator, HR Supervisor

เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 12,000
ประสบการณ์ทำงาน: 4 ปี
อำเภอ : เมือง จังหวัด : ภูเก็ต
16 มี.ค. 64

IT Manager, Programmer, IT Support

เพศ: ชาย อายุ: 47 ปี
เงินเดือน: 35,000
ประสบการณ์ทำงาน: 20 ปี
อำเภอ : ถลาง จังหวัด : ภูเก็ต
04 มี.ค. 64

General Manager, Executive Assistant Manager, Room Division Manager

เพศ: ชาย อายุ: 44 ปี
เงินเดือน: 85,000
ประสบการณ์ทำงาน: 21 ปี
อำเภอ : ถลาง จังหวัด : ภูเก็ต
05 ม.ค. 64

พนักงานบัญชี

เพศ: หญิง อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 16,000
ประสบการณ์ทำงาน: 1 ปี
อำเภอ : เมืองภูเก็ต จังหวัด : ภูเก็ต
05 ม.ค. 64

ฝ่ายบุคคล, ธุรการ, เสมียน

เพศ: หญิง อายุ: 37 ปี
เงินเดือน: 18,000
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
อำเภอ : อัมพวา จังหวัด : สมุทรสงคราม
28 ธ.ค. 63

Spa Supervisor, Spa therapist

เพศ: หญิง อายุ: 38 ปี
เงินเดือน: 12,500
ประสบการณ์ทำงาน: 11 ปี
อำเภอ : ตะกั่วป่า จังหวัด : พังงา
24 ธ.ค. 63

Assistant Chief Account, Cheif Account, Other

เพศ: หญิง อายุ: 42 ปี
เงินเดือน: 25,000
ประสบการณ์ทำงาน: 6 ปี
อำเภอ : กะทู้ จังหวัด : ภูเก็ต
12 ธ.ค. 63

เสิร์ฟ, พนักงานขาย

เพศ: หญิง อายุ: 25 ปี
เงินเดือน: 10,500
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
อำเภอ : - จังหวัด : -
08 ธ.ค. 63

เจ้าหน้าที่บัญชี, เจ้าหน้าที่การเงิน

เพศ: หญิง อายุ: 29 ปี
เงินเดือน: 15,000
ประสบการณ์ทำงาน: 5 ปี
อำเภอ : กะทู้ จังหวัด : ภูเก็ต
08 ธ.ค. 63

สถาปนิก, พนักงานออกแบบ

เพศ: หญิง อายุ: 26 ปี
เงินเดือน: 15,000
ประสบการณ์ทำงาน: - ปี
อำเภอ : ควนขนุน จังหวัด : พัทลุง
07 ธ.ค. 63