โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 25 ก.พ. 2564

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Business Development Manager (Web Developer) (1) สมัครงาน

รายละเอียด

หน้าที่รับผิดชอบ
- หน้าที่ความรับผิดชอบยังครอบคลุมไปถึงเนื้องานในระบบไอทีและดิจิทัล
- มีทักษะในการการเขียนภาษาคอมพิวเตอร์
- มีความคิดสร้างสรรค์สามารถประยุกต์และดัดแปลงความรู้ความสามารถทางด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความรู้ความสามารถด้านภาษา
คุณสมบัติ
- การศึกษา: ปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์: ขั้นต่ำ 3 ปีในบทบาทที่คล้ายกันตามประสบการณ์ด้านโรงแรมที่ต้องการ
- ทักษะด้านเทคโนโลยี: Java, Python, C#, MySQL, PHP, R, JavaScript, C, Oracle, Git, jQuery, Linux, Microsoft office Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, Design with Illustrator, Movie Maker, Domain and Hosting, อื่น ๆ
- ทักษะการออกแบบกราฟิก: คล่องแคล่ว
- ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล: คิดบวก, มีความคิดริเริ่ม, ใส่ใจในรายละเอียด, เป็นที่ไว้วางใจ และทำงานเป็นทีมได้ดี, ทำการค้นคว้าได้อย่างเชียวชาญ, มีการวางแผนและจัดระเบียบได้ดี, มีความสามารถในการทำงานภายใต้ความกดดันและตรงตามกำหนดเวลาเสมอ

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคล จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ติดต่อเรา

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 076-363333

Email: hro@sleepwithmehrotels.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง