โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต 25 ก.พ. 2564

ประเภท : โรงแรม, ที่พัก

เกี่ยวกับบริษัท

ตำแหน่ง Digital Marketing Manager (1) สมัครงาน

รายละเอียด

หน้าที่และความรับผิดชอบ
- กำหนดนโยบายและแผนงานของฝ่ายให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนงานรวมของบริษัท
- กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่าย
- ออกแบบและดูแลในทุกด้านของแผนกการตลาดดิจิทัล รวมถึงฐานข้อมูลการตลาด, อีเมลล์และแคมเปญโฆษณา Display
- พัฒนาและตรวจสอบงบประมาณแคมเปญการตลาดต่างๆ
- วางแผนและจัดการแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย
- จัดทำรายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับประสิทธิภาพโดยรวมเกี่ยวกับแคมเปญการตลาดขององค์กร
- ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาและสื่อ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์ทางการตลาด
- จัดสรรทีมงานขายให้สอดคล้องและเหมาะสมกับแผนงานและกลยุทธ์
- ระบุแนวโน้มและเทคโนโลยีล่าสุดที่มีผลต่ออุตสาหกรรมขององค์กร
- ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ป.ตรี ขึ้นไป สาขาการตลาด หรือ สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการบริหารทีมงาน Digital Marketing 3 ปีขึ้นไป
- มีทักษะในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
- มีทักษะในการใช้โปรแกรม
- Social Media Management Tools
- มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ สามรถ พูด ฟัง อ่าน เขียน ในระดับ ดี

สวัสดิการ

วิธีการสมัคร

ติดต่อฝ่ายบุคคล จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-17.00 น.

ติดต่อเรา

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง

187/5 ถ.ราษฏ์อุทิศ 200 ปี ป่าตอง กะทู้ ภูเก็ต

ติดต่อสมัครงาน: ฝ่ายบุคคล

โทรสมัครงาน: 076-363333

Email: hro@sleepwithmehrotels.com

Website:

ตำแหน่งงานทั้งหมด

โรงแรมสลีพวิธมี ดีไซน์โฮเทล แอท ป่าตอง