Job! บริษัทที่เข้าข่ายหลอกลวง ประกาศตำแหน่งไม่ตรงกับที่รับ หรือ เรียกนัดสัมภาษณ์ โดยไม่ระบุตำแหน่งอย่างชัดเจน ถ้าทางเราตรวจสอบพบจะทำการระงับการให้บริการในทันที พร้อมทั้งทำการแจ้งหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าไปตรวจสอบ และดำเนินการตามกฏหมายทันที หรือถ้าต้องการแจ้งติชม หรือข้อแนะนำ

ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น แจ้งติชม หรือข้อแนะนำ ขัอเสนอแนะ ความคิดเห็น หรือแจ้งความผิดพลาดของระบบ เป็นสิ่งสำคัญมาก ทาง andamanjob ยินดีรับฟังและพร้อมที่จะแก้ไข พัฒนาให้ดีขึ้น

* * เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้หางาน หางานให้สะดวก รวดเร็ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น * *

ประกาศรับสมัครงาน

  • Duty Manager

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Asst. Restaurant Manager (Urgent)

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Bar Supervisor

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • F&B Attendant (Male Only)

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • LP Officer

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Life Guard

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Cluster Hygiene Manager

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • HK Supervisor

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Chief Engineer

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Asst.Chief Engineer

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • General Technician

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้
  • Recreation Attendant

   Novotel Phuket Karon Beach Resort & Spa
   1
   ภูเก็ต
   วันนี้